Wednesday, October 17, 2007
بهروز جاوید تهرانی در ششمین روز اعتصاب غذای خود بیهوش شد
بنا بر خبر رسیده از زندان رجایی شهر کرج بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی در ششمین روز اعتصاب غذای خودکه از هجدهم مهر آغاز شده بود به دلیل ضعف جسمانی شدید بیهوش شد
زندانیان سیاسی تبعید شده به زندان مخوف رجایی شهر در اعتراض به وضعیت نابه سامان زندان و نبود امنیت جانی برای احقاق حقوق خود دست به اعتصاب غذای دو روزه زده بودند که به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت این زندانیان این اعتصاب ادامه پیدا کرد.

بر اساس این خبر تا ساعاتی پس از بیهوشی تهرانی هیچگونه اقدامی از سوی مسئولین زندان برای انتقال وی به بهداری زندانی صورت نگرفته است . اعتراض زندانیان سیاسی به مسئولین زندان سبب شد تهرانی را به ناچار به بهداری منتقل کنند
کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت بهروز جاوید تهرانی مقامات مسئول قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به رعایت حقوق زندانی سیاسی و قانون اساسی دعوت میکند.

بهروز از جمله زندانیانی است که نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده است و مشمول آزادی مشروط می باشد اما مسئولین زندانی با هماهنگی وزارت اطلاعات اصرار به ادامه ی حضور وی در زندان دارند و حتی در این میان مانع از دیدار وکیل مدافع تهرانی با وی می شوند.

یک زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر با اعلام این خبر که وضعیت بهروز نگران کننده به نظر می رسید افزود مسئولان زندان مدت هاست توطئه ی قتل بهروز جاوید تهرانی را در سر دارند و حتی این موضوع را بارها به وی اعلام کرده اند .

کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی از از تمامی نهاد های حقوق بشری در سراسر دنیا برای آزادی و نجات بهروز از مرگ کمک می خواهد.

کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی
10/17/2007