Friday, May 25, 2007
بهروز در وضعیت نامناسبی به سر می برد
به نام سعادت مردم ایران
بهروز جاوید تهرانی که چندی پیش پس از درگیری لفظی با یکی از مامورین درون زندان گوهر دشت توسط اوباش وابسته به مدیریت زندان مورد ضرب وشتم قرار گرفت و 15 روز در سلول انفرادی به سر برد توسط ماموران زندان تهدید شد که در صورتی که طبق خواست های آنان رفتار نکند از بین خواهد رفت. مامورین زندان به وی هشدار دادند که هیچ ابایی از فشار های فعالین حقوق بشر نخواهند داشت
بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی است که بارها هدف دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و به دلیل شکنجه های بسیار مشکلات جسمی فراوانی نیز دارد. تهرانی در حال حاضر به شدت دچار ضعف شده است به نوعی که دیگر توان تحمل فضای زندان را ندارد. اطرافیان وی وضعیت تهرانی را نامناسب توصیف کردند و اعلام کردند بهروز به شدت دچار مشکلات جسمی و روحی شده است
از زندان رجایی شهر خبر می رسد بهروز جاوید تهرانی طی 15 روز حبس در سلول انفرادی بارها مورد ضرب وشتم قرار گرفته و این در حالی بوده است که به دست ها و پاهای وی دست بند وپا بند زده شده است.
کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی با اعتراض به اینگونه رفتار های غیر انسانی که خاص سردمداران جمهوری اسلامی بوده و هست اعلام میکند دستگاه های امنیتی این نظام بدون شک توطئه قتل بهروز را درسر دارند .
ما بار دیگر از تمامی سازمان های حقوق بشری و فعالین حقوق بشر در سراسر دنیا می خواهیم برای نجات جان بهروز جاوید تهرانی تلاش کنند . همچنین تاکید می کنیم هرگونه مسئولیت نگهداری بهروز جاوید تهرانی با وضعیت فعلی در زندان بر عهده ی مسئولین
جمهوری اسلامی می باشد
کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی
1386/03/04