Wednesday, September 12, 2007
به کارزار همبستگی مهر
با خبر شدیم فعالین حقوق بشر در درون مرز اقدام به راه اندازی کارزاری برای دفاع از حقوق دانشجویان در بند کرده اند ضمن ارج نهادن به این حرکت انسان دوستانه اعلام میداریم آماده ی هر گونه همکاری با این دوستان هستیم .
مطمئنا کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی از هر نوع حرکت مسالمت آمیز دیگری که بدون وابستگی برای آزادی زندانیان سیاسی صورت بگیرد حمایت می کند . اگر کارزار همبستگی مهر نیز دارای چنین خصویاتی باشد ما از هر نوع کمکی دریغ نخواهیم کرد و خوشحال خواهیم شد بتوانیم قدمی برای دفاع از مظلومیت دانشجویان در بند برداریم.
ما مسئولین کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی اعلام میداریم آمادگی در اختیار گذاشتن تجربیات و اندک امکانات خود را به این دوستان داریم و تقاضا میکنیم از هر آنچه که در اختیار دارند برای دفاع از زندانیان سیاسی به خصوص تنها بازمانده ی فاجعه ی کوی دانشگاه در بند یعنی بهروز جاوید تهرانی انجام دهند
بار دیگر ضمن محکوم کردن حرکت مضحک مسئولین جمهوری اسلامی علیه دانشجویان پلی تکنیک و پرونده سازی برای این عزیزان اعلام می داریم قاضی حسن زارع دهنوی و اربابانش مطمئنا باید پاسخگوی افکار عمومی به خصوص جامعه فعالین حقوق بشر در سراسر دنیا باشند . کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی با ارسال نامه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن معرفی قاضی حداد به عنوان مسئول اصلی پرونده سازی و جعل نشریات دانشجویی خواهان آن شده است که سازمان ملل در اقدامی سریع مسئولین جمهوری اسلامی را توبیخ وبرای آزادی دانشجویان در بند اقدام نماید
تاکید می کنیم تا آزادی کلیه زندانیان سیاسی به خصوص دانشجویان در بند و نویسنده ی جوان سهیل آصفی از تمام توان خود استفاده خواهیم کرد و اعلام می کنیم جمهوری اسلامی در صورتی عدم آزادی این عزیزان باید منتظر اقدامات دیگری باشد.
کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی
ایران / تهران
1386/06/21
کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی از تمامی حامیان خود تقاضا دارد از کارزار همبستگی مهر حمایت کنند