Monday, July 2, 2007
اعلام حمایت از تجمعات اعتراضی 18 تیر
به نام سعادت مردم ایران

بار دیگر به سالگرد قیام پر افتخار دانشجویی در 18 تیر ماه 78 نزدیک می شویم. هجدهم تیرماه یاد آور تلاش و کوشش های جوانان دلیر ایرانی برای بدست آوردن آزادی است. آنانی که جان دادند تا جنبش آزادی خواهانه ی مردم ایران سربلند باقی بماند. از جان باختگان این قیام پر افتخار دانشجوی می توان به روانشادان فرشته علیزاده، عزت ابراهیم نژاد اشاره کرد که هردو قربانی ضحاکان حاکم بر این مرز بوم شدند. سال گذشته نیز اکبر محمدی متهم ردیف اول حوادث 18 تیر78 پس ازسالها تحمل شکنجه و بیماری در زندان به طرز مشکوکی جان باخت.

در میان دیگر قربانیان این قیام دانشجویی نام جوانی به نام بهروز جاوید تهرانی نیز به چشم می خورد که سالهای جوانیش را در زندان های مخوف رژیم ضد انسانی اسلامی بر باد رفته می بیند . بهروز جاوید تهرانی تنها بازمانده ی این قیام در زندان است.
تهرانی که با مقاومت خود در برابر ظلم و استبداد همواره زیر فشار نهاد های مستبد و سرکوبگر حکومت اسلامی قرار داشته بیماری های فراوان جسمی را نیز تحمل می کند که همگی حاصل شکنجه های ماموران اطلاعاتی در زندان هایی چون اوین و گوهر دشت است.
کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی همچنین مراتب اعتراض خود را به ادامه روند بی قانون نگهداری کیوان رفیعی در زندان اوین و نقض حقوق قانونی وی اعلام میکند

کیوان رفیعی سال گذشته در مراسم بزرگداشت قیام دانشجویی 18 تیر توسط عوامل اطلاعاتی در تهران بازداشت و بیش از 7 ماه در سلول انفرادی شکنجه گاه 209 اوین زیر شکنجه های قرون وسطایی مزدوران اطلاعاتی قرار داشت و در حال حاضر نیز بدون مشخص بودن اتهام در بند اشرار زندان اوین نگهداری می شود.نکته جالب توجه در پرونده ی رفیعی این است که علی رغم فشار های وزارت اطلاعات بر قاضی پرونده برای صدور حکم رفیعی قاضی بارها اعلام کرده است هیچ مدرکی برای محکومیت رفیعی در دست ندارد . وزارت اطلاعات همچنان سعی می کند با نگهداری رفیعی در زندان و با پرونده سازی وی را محکوم به اتهامات ساختگی کند.

کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی ضمن اعلام حمایت از کلیه تجمعات اعتراضی در هر نقطه ای از جهان که تنها هدف آنها دفاع از جنبش دانشجویی و مردم در بند ایران است از فعالین سیاسی و حقوق بشری در سراسر دنیا می خواهد از حقوق پایمال شده ی زندانی مظلوم بهروز جاوید تهرانی دفاع کنند .
بار دیگر اعلام میکنیم تنها مرجع مورد تایید بهروز جاوید تهرانی برای خبر رسانی در مورد وضعیتش کارزار آزادی او می باشد و وی هیچ سخنگویی غیر از کارزار آزادیش ندارد . از نظر ما هرگونه نامه یا اطلاعیه بدون هماهنگی با کارزار که نام تهرانی به عنوان امضا در آنها درج شود ساختگی و فاقد ارزش است.

کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی
ایران - تهران
1386/04/11